Faq

Czy po zakupie kursu dostanę płytę DVD ?

Nie, każdy z umieszczonych na platformie kursów jest dostępny online. Po wyborze odpowiedniego kursu oraz dokonaniu płatności użytkownik ma do niego nieograniczony w czasie dostęp. Zakupiony kurs widnieje w zakładce „Moje kursy”.

Czy istnieje możliwość zadawania pytań do poszczególnych lekcji ?

Tak, każda osoba, które kupi jakikolwiek kurs ma możliwość zadawania pytań pod danym filmem. Na każde pytanie autor kursu udzieli odpowiedzi. Jednak pytanie nie powinno wykraczać poza zagadnienie poruszane w filmie.

Ile czasu należy poświęcić na przygotowanie się do egzaminu z logiki ?

Bardzo trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji. Zasada jest jednak prosta – im więcej czasu poświęci się na naukę, tym większa szansa na zdanie egzaminu. Najlepiej oczywiście, gdy na przygotowanie przeznaczy się co najmniej miesiąc. Znam jednak przypadki, gdy nauka trwała tydzień i wszystko zakończyło się powodzeniem.

Czy w drodze wyjątku można obniżyć cenę za pakiet E-logika ?

Często dostaję pytanie, czy cena kursu może być w indywidualnym przypadku obniżona. Nie ma takiej możliwości. Kursy przygotowane są z największą starannością, każdy uczestnik ma możliwość zadawania nieskończonej ilości pytań. Ponadto, ustalona kwota daje gwarancję, że poszczególne odcinki wyświetlać się będą bez zakłóceń związanych choćby z przeciążeniem serwera.