Język jako system znaków

Cechy Kursu

 • 8 filmów wideo
 • Łączny czas kursy - 1h 22m
 • Nieograniczony dostęp
 • Możliwość zadawania pytań

Opis Kursu

W kursie przedstawione zostały podstawowe wiadomości obejmujące problematykę języka jako systemu znaków. Omówiona została logiczna koncepcja języka oraz pojęcie „znaku” oraz „oznaki. Wskazane zostały różnice między językiem naturalnym, sztucznym oraz mieszanym. Na przykładzie gwary więziennej oraz języka prawnego zaprezentowana została specyfika języka mieszanego. Przedstawione zostały także stopnie języka („metajęzyk”), funkcje języka oraz takie pojęcia jak konstatywy, performatywy, lokucje, perlokucje oraz illokucje.

Lista Filmów

 • Logiczna koncepcja języka

  15m 2s

 • Pojęcie „znaku” oraz „oznaki”

  17m 50s

 • Rodzaje języka – język naturalny i sztuczny

  9m 57s

 • Grypsera jako przykład języka mieszanego

  9m 32s

 • Język prawny jako przykład języka mieszanego

  6m 41s

 • Stopnie języka

  8m 8s

 • Funkcje języka

  6m 1s

 • Konstatywy, performatywy, lokucje …

  9m 43s