Pakiet E-logika (wszystkie kursy)

Cechy Pakietu

 • 8 kursów wideo
 • Łączny czas kursy - 20h 11m
 • Nieograniczony dostęp
 • Możliwość zadawania pytań

Opis Pakietu

Pakiet E-logika zawiera wszystkie kursy oferowane w serwisie. Problematyka poszczególnych lekcji dotyczy więc teoretycznych aspektów języka jako systemu znaków, kategorii syntaktycznych, nazw, stosunków zakresowych, analizy tautologiczności formuł zdaniowych oraz sylogistyki.

Lista Kursów

 • Charakterystyka nazw

  1h 27m

  • Charakterystyka nazw – wprowadzenie

   7m 56s

  • Pojęcie desygnatu nazwy

   4m 45s

  • Co to znaczy, że dwie nazwy są równoważne ?

   3m 32s

  • Nazwy proste oraz nazwy złożone

   5m 9s

  • Nazwy indywidualne oraz nazwy generalne

   7m 10s

  • Nazwy prywatywne

   3m 45s

  • Nazwy konkretne oraz nazwy abstrakcyjne

   7m 34s

  • Nazwy ogólne, jednostkowe oraz puste

   6m 3s

  • Nazwy zbiorowe oraz nazwy niezbiorowe

   9m 15s

  • Nazwy ostre oraz nazwy nieostre

   7m 37s

  • Nazwy – podsumowanie

   6m 54s

  • Charakterystyka nazwy: „kwadratowe koło”

   6m 30s

  • Charakterystyka nazwy: „sąsiad Cristiano Ronaldo”

   4m 5s

  • Charakterystyka nazwy: „obecna stolica Polski”

   5m 21s

  • Charakterystyka nazwy: „Gargamel”

   2m 16s

  Ukryj listę lekcji
 • Język jako system znaków

  1h 22m

  • Logiczna koncepcja języka

   15m 2s

  • Pojęcie „znaku” oraz „oznaki”

   17m 50s

  • Rodzaje języka – język naturalny i sztuczny

   9m 57s

  • Grypsera jako przykład języka mieszanego

   9m 32s

  • Język prawny jako przykład języka mieszanego

   6m 41s

  • Stopnie języka

   8m 8s

  • Funkcje języka

   6m 1s

  • Konstatywy, performatywy, lokucje …

   9m 43s

  Ukryj listę lekcji
 • Kategorie syntaktyczne

  1h 42m

  • Kategorie syntaktyczne (zdania, nazwy, funktory)

   22m 36s

  • Analiza: „Bystry Jan czyta, a bardzo ciekawy kot śpi.”

   14m 46s

  • Analiza: „Mateusz głośno mówi, a Jan nieuważnie słucha.”

   12m 19s

  • Analiza: „Radosny zając biegł drogą między lasem a rzeką.”

   9m 6s

  • Analiza: „Nieprawda, że skomplikowany przykład sprawił nam problem.”

   7m 7s

  • Analiza: „Jan Kowalski pomyślał: „Jutro Polska wygra mecz.”

   9m 43s

  • Analiza: „Niezwykle inteligentny Jan jest blondynem i szachistą.”

   7m 49s

  • Analiza: „Papuga i zając są zwierzętami.”

   6m 25s

  • Analiza: „Jeżeli dzisiaj jest wtorek, to jutro będzie środa.”

   7m 22s

  • Analiza: „Ciekawy bocian przycupnął na kominie.”

   5m 42s

  Ukryj listę lekcji
 • Stosunki zakresowe - język przedmiotowy

  1h 15m

  • Rodzaje stosunków zakresowych

   9m 6s

  • Przykład 1. „Uniwersytet Warszawski” – „Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”

   5m 18s

  • Przykład 2. „nie-student” – „nie-człowiek”

   3m 40s

  • Przykład 3. „Sąd Najwyższy” – „Trybunał Konstytucyjny”

   1m 49s

  • Przykład 4. „urzędujący Prezydent RP” – „nie-Lech Wałęsa”

   3m 21s

  • Przykład 5. „nie-prawnik” – „ambasador”

   4m 29s

  • Przykład 6. „adwokat” – „nie-lekarz”

   3m 13s

  • Przykład 7. „nie-sędzia” – „nie-mężczyzna”

   2m 52s

  • Przykład 8. „serwis społecznościowy” – „nie-Facebook”

   2m 27s

  • Przykład 9. „nie-konstytucja” – „Konstytucja marcowa”

   3m 52s

  • Przykład 10. „smurf” – „człowiek”

   6m 19s

  • Przykład 11. „samochód” – „nie-auto”

   1m 41s

  • Przykład 12. „akt normatywny” – „akt prawny”

   4m 45s

  • Przykład 13. „nie-ssak” – „nie-mężczyzna”

   1m 26s

  • Przykład 14. „Stany Zjednoczone” – „Waszyngton”

   3m 56s

  • Przykład 15. „funkcjonariusz publiczny” – „nie-senator”

   1m 43s

  • Przykład 16. „nie-książka” – „kartka”

   4m 16s

  • Przykład 17. „miłość” – „nie-czerwień”

   2m 25s

  • Przykład 18. „biblioteka” – „książka”

   4m 58s

  • Przykład 19. „Uniwersytet Jagielloński” – „najstarszy polski uniwersytet”

   2m 20s

  • Przykład 20. „nie-lekarz” – „kobieta”

   1m 45s

  Ukryj listę lekcji
 • Stosunki zakresowe - metajęzyk

  1h 57m

  • Rożnica między „nazwą metajęzykową”, a „nazwą języka przedmiotowego”

   6m 12s

  • Istota ustalania stosunków zakresowych między nazwami metajęzykowymi

   11m 49s

  • Stosunek zakresowy między „nazwą ogólną”, a „nazwą pustą”

   8m 52s

  • Stosunek zakresowy między „nazwą generalną”, a „nazwą zbiorową”

   7m 13s

  • Stosunek zakresowy między „nazwą jednostkową”, a „nazwą abstrakcyjną”

   14m 1s

  • Stosunek zakresowy między „nazwą abstrakcyjną”, a „nazwą pustą”

   4m 55s

  • Stosunek zakresowy między „nazwą indywidualną”, a „nazwą ogólną”

   9m 38s

  • Stosunek zakresowy między „nie-nazwą złożoną”, a „nazwą ostrą”

   10m 13s

  • Stosunek zakresowy między „nazwą abstrakcyjną”, a „nazwą ostrą”

   9m 28s

  • Stosunek zakresowy między „pustą nazwą generalną”, a „nazwą konkretną”

   5m 41s

  • Stosunek zakresowy między „konkretną nazwą ostrą”, a „nazwą pustą”

   4m 18s

  • Stosunek zakresowy między „nie-nazwą abstrakcyjną”, a „nazwą ogólną”

   3m 50s

  • Stosunek zakresowy między „ogólną nazwą nieostrą”, a „pustą nazwą prostą”

   4m 46s

  • Stosunek zakresowy między „nazwą jednostkową”, „nie-nazwą prostą”

   6m 21s

  • Stosunek zakresowy między „nazwą pustą”, a „nazwą ostrą”

   4m 58s

  • Stosunek zakresowy między „nazwą ostrą”, a „nazwą złożoną”

   3m 12s

  • Stosunek zakresowy między nazwą „wysoki mężczyzna”, a „nazwą abstrakcyjną”

   2m 11s

  Ukryj listę lekcji
 • Stosunki zakresowe między nazwami

  1h 8m

  • Pojęcie uniwersum oraz istota ustalania stosunków zakresowych

   6m 11s

  • Stosunki zakresowe zawierania (równoważności, nadrzędności, podrzędności)

   5m 37s

  • Stosunki zakresowe krzyżowania (niezależności, podprzeciwieństwa)

   6m 13s

  • Stosunki zakresowe wykluczania (przeciwieństwa, sprzeczności)

   3m 3s

  • Stosunek zakresowy między nazwą „dłoń”, a nazwą „kciuk”

   5m 6s

  • Stosunek zakresowy między nazwą „matka”, a nazwą „córka”

   4m 20s

  • Stosunek zakresowy między nazwą „nie-alkohol”, a nazwą „piwo”

   3m 53s

  • Stosunek zakresowy między nazwą „nie-żubr”, a nazwą „nie-człowiek”

   5m 21s

  • Stosunek zakresowy między nazwą „nie-człowiek”, a nazwą „arbuz”

   2m 11s

  • Stosunek zakresowy między nazwami: A: „nazwa ogólna”, B: „nazwa prosta”

   12m 34s

  • Stosunek zakresowy między nazwami: A: „nazwa konkretna”, B: „nazwa jednostkowa”

   6m 57s

  • Stosunek zakresowy między nazwami A: „nazwa generalna”, B: „nazwa indywidualna”

   7m 19s

  Ukryj listę lekcji
 • Sylogistyka

  4h 45m

  • O czym jest ten kurs ?

   6m 42s

  • Sylogistyczny model stosowania prawa

   8m 11s

  • Czym jest sylogistyka ?

   17m 12s

  • Zdania kategoryczne

   17m 23s

  • Budowa sylogizmu kategorycznego

   16m 45s

  • Metody sprawdzania poprawności sylogizmu

   14m 2s

  • Metoda strukturalna – istota

   41m 5s

  • Metoda strukturalna – przykład 1.

   19m 48s

  • Metoda strukturalna – przykład 2.

   13m 43s

  • Metoda strukturalna – przykład 3.

   6m 11s

  • Metoda strukturalna – przykład 4.

   4m 57s

  • Metoda strukturalna – przykład 5.

   4m 3s

  • Metoda strukturalna – przykład 6.

   8m 22s

  • Metoda strukturalna – przykład 7.

   6m 31s

  • Metoda strukturalna – przykład 8.

   3m 18s

  • Metoda strukturalna – przykład 9.

   3m 55s

  • Metoda strukturalna – przykład 10.

   6m 32s

  • Diagram Venna – wprowadzenie

   24m 51s

  • Diagram Venna – istota metody

   8m 47s

  • Diagram Venna – przykład 1.

   9m 32s

  • Diagram Venna – przykład 2

   6m 22s

  • Diagram Venna – przykład 3.

   8m 39s

  • Diagram Venna – przykład 4.

   5m 27s

  • Diagram Venna – przykład 5.

   4m 50s

  • Diagram Venna – przykład 6.

   3m 57s

  • Diagram Venna – przykład 7.

   3m 15s

  • Diagram Venna – przykład 8.

   1m 58s

  • Diagram Venna – przykład 9.

   2m 6s

  • Diagram Venna – przykład 10.

   2m 2s

  • Uwagi końcowe

   5m 3s

  Ukryj listę lekcji
 • Tautologie - analiza formuł zdaniowych

  6h 29m

  • Pojęcie prawdy oraz fałszu w logice

   10m 2s

  • Zdania analityczne

   7m 18s

  • Zdania wewnętrznie kontradyktoryczne

   7m 17s

  • Zdania syntetyczne

   7m 33s

  • Język klasycznego rachunku zdań

   14m 40s

  • Funktory ekstensjonalne

   11m 54s

  • Negacja jako funktor ekstensjonalny

   10m 7s

  • Koniunkcja jako funktor ekstensjonalny

   15m 33s

  • Alternatywa zwykła jako funktor ekstensjonalny

   8m 59s

  • Alternatywa rozłączna jako funktor ekstensjonalny

   6m 40s

  • Dysjunkcja jako funktor ekstensjonalny

   6m 8s

  • Implikacja jako funktor ekstensjonalny

   11m 12s

  • Równoważność jako funktor ekstensjonalny

   4m 29s

  • Binegacja jako funktor ekstensjonalny

   2m 56s

  • Funktory ekstensjonalne – podsumowanie

   10m 39s

  • Funktory intensjonalne

   9m 37s

  • Czym jest tautologia ?

   13m 41s

  • Metoda zero-jedynkowa (tabela) – Przykład nr 1

   14m 55s

  • Metoda zero-jedynkowa (tabela) – Przykład nr 2

   9m 42s

  • Metoda zero-jedynkowa (tabela) – przykład nr 3

   14m 3s

  • Metoda zero-jedynkowa (tabela) – przykład nr 4

   11m 10s

  • Metoda zero-jedynkowa (tabela) – przykład nr 5

   16m 25s

  • Metoda zero-jedynkowa (tabela) – przykład nr 6

   4m 30s

  • Metoda zero-jedynkowa (tabela) – przykład nr 7

   15m 24s

  • Metoda zero-jedynkowa (tabela) – przykład nr 8

   9m 13s

  • Metoda zero-jedynkowa (bez tabeli) – przykład nr 1

   9m 3s

  • Metoda zero-jedynkowa (bez tabeli) – przykład nr 2

   4m 35s

  • Metoda zero-jedynkowa (bez tabeli) – przykład nr 3

   5m 6s

  • Metoda zero-jedynkowa (bez tabeli) – przykład nr 4

   10m 39s

  • Metoda zero-jedynkowa (skrócona) – przykład nr 1

   14m 50s

  • Metoda zero-jedynkowa (skrócona) – przykład nr 2

   14m 55s

  • Metoda zero-jedynkowa (skrócona) – przykład nr 3

   13m 6s

  • Metoda zero-jedynkowa (skrócona) – przykład nr 4

   7m 54s

  • Metoda zero-jedynkowa (skrócona) – przykład nr 5

   7m 32s

  • Metoda zero-jedynkowa (skrócona) – przykład nr 6

   7m 2s

  • Metoda zero-jedynkowa (skrócona) – przykład nr 7

   10m 3s

  • Metoda zero-jedynkowa (skrócona) – przykład nr 8

   4m 52s

  • Metoda zero-jedynkowa (skrócona) – przykład nr 9

   14m 21s

  • Metoda zero-jedynkowa (skrócona) – przykład nr 10

   5m 13s

  • Metoda zero-jedynkowa (skrócona) – przykład nr 11

   6m 31s

  Ukryj listę lekcji