Stosunki zakresowe między nazwami

Cechy Kursu

 • 12 filmów wideo
 • Łączny czas kursy - 1h 8m
 • Nieograniczony dostęp
 • Możliwość zadawania pytań

Opis Kursu

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej przedstawione zostały poszczególne stosunki zakresowe, które zachodzić mogą między dwiema nazwami. Część praktyczna, to ustalanie stosunków zakresowych między nazwami języka przedmiotowego oraz nazwami metajęzykowymi.

Lista Filmów

 • Pojęcie uniwersum oraz istota ustalania stosunków zakresowych

  6m 11s

 • Stosunki zakresowe zawierania (równoważności, nadrzędności, podrzędności)

  5m 37s

 • Stosunki zakresowe krzyżowania (niezależności, podprzeciwieństwa)

  6m 13s

 • Stosunki zakresowe wykluczania (przeciwieństwa, sprzeczności)

  3m 3s

 • Stosunek zakresowy między nazwą „dłoń”, a nazwą „kciuk”

  5m 6s

 • Stosunek zakresowy między nazwą „matka”, a nazwą „córka”

  4m 20s

 • Stosunek zakresowy między nazwą „nie-alkohol”, a nazwą „piwo”

  3m 53s

 • Stosunek zakresowy między nazwą „nie-żubr”, a nazwą „nie-człowiek”

  5m 21s

 • Stosunek zakresowy między nazwą „nie-człowiek”, a nazwą „arbuz”

  2m 11s

 • Stosunek zakresowy między nazwami: A: „nazwa ogólna”, B: „nazwa prosta”

  12m 34s

 • Stosunek zakresowy między nazwami: A: „nazwa konkretna”, B: „nazwa jednostkowa”

  6m 57s

 • Stosunek zakresowy między nazwami A: „nazwa generalna”, B: „nazwa indywidualna”

  7m 19s