Sylogistyka

Cechy Kursu

 • 30 filmów wideo
 • Łączny czas kursy - 4h 45m
 • Nieograniczony dostęp
 • Możliwość zadawania pytań

Opis Kursu

Kurs „Sylogistyka” poświęcony jest metodom za pomocą których sprawdza się prawidłowość sylogizmu, a więc wnioskowania zbudowanego z dwóch przesłanek oraz wniosku. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W częściej teoretycznej szczegółowo omówione zostały zdania kategoryczne oraz budowa sylogizmu. Zagadnienia te są niezbędne dla rozwiązywania zadań praktycznych. Część praktyczna poświęcona jest omówieniu dwóch metod (metoda strukturalna oraz Diagram Venna) za pomocą których sprawdza się prawidłowość sylogizmu oraz rozwiązaniu 20 przykładowych zadań.

Lista Filmów

 • O czym jest ten kurs ?

  6m 42s

 • Sylogistyczny model stosowania prawa

  8m 11s

 • Czym jest sylogistyka ?

  17m 12s

 • Zdania kategoryczne

  17m 23s

 • Budowa sylogizmu kategorycznego

  16m 45s

 • Metody sprawdzania poprawności sylogizmu

  14m 2s

 • Metoda strukturalna – istota

  41m 5s

 • Metoda strukturalna – przykład 1.

  19m 48s

 • Metoda strukturalna – przykład 2.

  13m 43s

 • Metoda strukturalna – przykład 3.

  6m 11s

 • Metoda strukturalna – przykład 4.

  4m 57s

 • Metoda strukturalna – przykład 5.

  4m 3s

 • Metoda strukturalna – przykład 6.

  8m 22s

 • Metoda strukturalna – przykład 7.

  6m 31s

 • Metoda strukturalna – przykład 8.

  3m 18s

 • Metoda strukturalna – przykład 9.

  3m 55s

 • Metoda strukturalna – przykład 10.

  6m 32s

 • Diagram Venna – wprowadzenie

  24m 51s

 • Diagram Venna – istota metody

  8m 47s

 • Diagram Venna – przykład 1.

  9m 32s

 • Diagram Venna – przykład 2

  6m 22s

 • Diagram Venna – przykład 3.

  8m 39s

 • Diagram Venna – przykład 4.

  5m 27s

 • Diagram Venna – przykład 5.

  4m 50s

 • Diagram Venna – przykład 6.

  3m 57s

 • Diagram Venna – przykład 7.

  3m 15s

 • Diagram Venna – przykład 8.

  1m 58s

 • Diagram Venna – przykład 9.

  2m 6s

 • Diagram Venna – przykład 10.

  2m 2s

 • Uwagi końcowe

  5m 3s