Tautologie – analiza formuł zdaniowych

Cechy Kursu

 • 40 filmów wideo
 • Łączny czas kursy - 6h 29m
 • Nieograniczony dostęp
 • Możliwość zadawania pytań

Opis Kursu

Kurs „Tautologie – analiza formuł zdaniowych” trwa 6,5 godziny i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Trwająca 2 godziny i 40 minut część teoretyczna zawiera omówienie pojęcia „prawdy” oraz „fałszu” w logice, zdań analitycznych, wewnętrznie kontradyktorycznych oraz syntetycznych. Przed wskazaniem różnic między funktorami prawdziwościowymi (ekstensjonalnymi) oraz funktorami intensjonanymi, omówiona została także istota języka klasycznego rachunku zdań. Z uwagi na to, że dla analizy formuł zdaniowych zasadnicze znaczenie mają funktory ekstensjonalne, bardzo szczegółowo przedstawiony został każdy z tych funktorów, a więc: negacja, koniunkcja, alternatywa zwykła, alternatywa rozłączna, dysjunkcja, implikacja, równoważność oraz binegacja. Wyjaśnienie terminu „tautologia” rozpoczyna trwającą prawie 4 godziny część praktyczną, która obejmuje 23 zadania o różnym stopniu trudności. Podczas rozwiązywania zadań, stosowane metody badania tautologiczności formuł zdaniowych są następujące: 1) metoda zero-jedynkowa tabelaryczna, 2) metoda zero-jedynkowa zwykła (bez tabeli) oraz 3) metoda zero-jedynkowa skrócona.

Lista Filmów

 • Pojęcie prawdy oraz fałszu w logice

  10m 2s

 • Zdania analityczne

  7m 18s

 • Zdania wewnętrznie kontradyktoryczne

  7m 17s

 • Zdania syntetyczne

  7m 33s

 • Język klasycznego rachunku zdań

  14m 40s

 • Funktory ekstensjonalne

  11m 54s

 • Negacja jako funktor ekstensjonalny

  10m 7s

 • Koniunkcja jako funktor ekstensjonalny

  15m 33s

 • Alternatywa zwykła jako funktor ekstensjonalny

  8m 59s

 • Alternatywa rozłączna jako funktor ekstensjonalny

  6m 40s

 • Dysjunkcja jako funktor ekstensjonalny

  6m 8s

 • Implikacja jako funktor ekstensjonalny

  11m 12s

 • Równoważność jako funktor ekstensjonalny

  4m 29s

 • Binegacja jako funktor ekstensjonalny

  2m 56s

 • Funktory ekstensjonalne – podsumowanie

  10m 39s

 • Funktory intensjonalne

  9m 37s

 • Czym jest tautologia ?

  13m 41s

 • Metoda zero-jedynkowa (tabela) – Przykład nr 1

  14m 55s

 • Metoda zero-jedynkowa (tabela) – Przykład nr 2

  9m 42s

 • Metoda zero-jedynkowa (tabela) – przykład nr 3

  14m 3s

 • Metoda zero-jedynkowa (tabela) – przykład nr 4

  11m 10s

 • Metoda zero-jedynkowa (tabela) – przykład nr 5

  16m 25s

 • Metoda zero-jedynkowa (tabela) – przykład nr 6

  4m 30s

 • Metoda zero-jedynkowa (tabela) – przykład nr 7

  15m 24s

 • Metoda zero-jedynkowa (tabela) – przykład nr 8

  9m 13s

 • Metoda zero-jedynkowa (bez tabeli) – przykład nr 1

  9m 3s

 • Metoda zero-jedynkowa (bez tabeli) – przykład nr 2

  4m 35s

 • Metoda zero-jedynkowa (bez tabeli) – przykład nr 3

  5m 6s

 • Metoda zero-jedynkowa (bez tabeli) – przykład nr 4

  10m 39s

 • Metoda zero-jedynkowa (skrócona) – przykład nr 1

  14m 50s

 • Metoda zero-jedynkowa (skrócona) – przykład nr 2

  14m 55s

 • Metoda zero-jedynkowa (skrócona) – przykład nr 3

  13m 6s

 • Metoda zero-jedynkowa (skrócona) – przykład nr 4

  7m 54s

 • Metoda zero-jedynkowa (skrócona) – przykład nr 5

  7m 32s

 • Metoda zero-jedynkowa (skrócona) – przykład nr 6

  7m 2s

 • Metoda zero-jedynkowa (skrócona) – przykład nr 7

  10m 3s

 • Metoda zero-jedynkowa (skrócona) – przykład nr 8

  4m 52s

 • Metoda zero-jedynkowa (skrócona) – przykład nr 9

  14m 21s

 • Metoda zero-jedynkowa (skrócona) – przykład nr 10

  5m 13s

 • Metoda zero-jedynkowa (skrócona) – przykład nr 11

  6m 31s